Χορηγικό Πρόγραμμα Greek Exports Awards & Greek International Buyers Meetings

Οι εταιρίες οι οποίες θα χορηγήσουν τα Greek Exports Awards, θα προβληθούν και στα Greek International Buyers Meetings.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

€120 + Φ.Π.Α. 24%

ΡΟΤΟΝΤΑ

€700 + Φ.Π.Α. 24%

 

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα χορηγιών:

Κωνσταντίνος Ουζούνης

General Manager

Τηλ.: 210 9984 864

E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu