Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Υποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν όλες οι εταιρείες που ξεχωρίζουν με την ευρύτητα και τη σημαντικότητα των επιχειρηματικών τους πρακτικών, τη δημιουργικότητα τους και τις καινοτομίες, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία και το κόστος συμμετοχής, μπορείτε να αναζητήσετε στις παρακάτω σελίδες.

Για υποβολή των υποψηφιοτήτων,  πατήστε εδώ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή σας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2017.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, θα υπάρχει η δυνατότητα της τηλεφωνικής υποστήριξης για τυχόν διευκρινήσεις που κρίνονται απαραίτητες από τους υποψηφίους.

Τα βραβεία θεσμοθετήθηκαν προκειμένου να επιβραβεύσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα του συνόλου της αγοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. Γίνεται προσπάθεια να αναγνωριστούν και οι εταιρείες που υποβοηθούν τους εξαγωγείς, ειδικές μορφές εξαγωγών, όπως μέσω θυγατρικών και franchise, αλλά και επώνυμα εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι νικητές για κάθε βραβείο θα ειδοποιηθούν από το διοργανωτή στις 22 Νοεμβρίου 2017.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή των Greek Exports Awards 2017 με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό, όπου αυτό απαιτείται. Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να πραγματοποιήσουν αυτοψίες σε όσες επιχειρήσεις κρίνουν απαραίτητο, δίχως να έχει ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης ή στέλεχος της μονάδας. Η αξιοπιστία των βραβείων εδράζεται στην ευελιξία κινήσεων και στις επιτόπιες αυτοψίες των μελών της επιτροπής όταν αυτό απαιτηθεί.

Οι συναντήσεις των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα είναι μυστικές και η αλληλογραφία η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ή με τις αποφάσεις των Κριτών δεν θα γνωστοποιείται στους διοργανωτές.

Η Κριτική Επιτροπή και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε βραβείο. Ο διοργανωτής επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ακυρώσει, οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Διαδικασία Βράβευσης

Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 ως 100.

Οι υποψηφιότητες που θα λάβουν τελική βαθμολογία:

 • από 71 ως 80 θα παραλάβουν Bronze βραβείο

 • από 81 ως 90 θα παραλάβουν Silver βραβείο

 • από 91 ως 100 θα παραλάβουν Gold βραβείο

Δύναται να υπάρχουν παραπάνω από μία διακριθείσα επιχείρηση στην κατάταξη Bronze, Silver & Gold αντίστοιχα ανά βραβείο.

Ειδική Σημείωση: Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το βραβείο “Top Greek Export Company 2017”, για το οποίο προβλέπεται ένας μόνο Gold νικητής.

Οι εκπρόσωποι των διοργανωτών ειδοποιούν όλους τους διακριθέντες για να προσέλθουν στην επίσημη τελετή απονομής των Greek Exports Awards 2017.

 

Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας

 • Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

 • Πολλαπλή συμμετοχή

Μπορείτε να υποβάλετε όσες υποψηφιότητες επιθυμείτε, όμως κάθε δήλωση υποψηφιότητας υπόκειται σε χωριστό κόστος συμμετοχής. 

 

Συμμετοχή Κοινού

Ανάμεσα στο κοινό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία ψηφοφορίας, περιλαμβάνονται περισσότερα από 15 χιλιάδες διακεκριμένα μέλη της βάσης δεδομένων που διαθέτουν οι διοργανωτές.

Μεταξύ άλλων, πρόκειται για εξειδικευμένα στελέχη από τις εξής κατηγορίες:

 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό

 • Εκπρόσωποι αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με αναπτυγμένα εξαγωγικά τμήματα

 • Εκπρόσωποι επιχειρήσεων που στρέφονται σήμερα στις εξαγωγές

 • Ακαδημαϊκοί, Επιστήμονες, Εμπειρογνώμονες

 • Επαγγελματίες, Εξειδικευμένα στελέχη φορέων, οργανισμών και εταιρειών που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο

 • Στελέχη τραπεζών και factoring καθ’ ύλην αρμόδια για τις εξαγωγές

 • Στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου

 • Στελέχη μεταφορικών εταιρειών και εταιρειών logistics

 • Σύμβουλοι

 • Δικηγόροι

 • Στελέχη εταιρειών τυποποίησης-πιστοποίησης

 • Στελέχη εταιρειών επικοινωνίας, διαδικτυακού και mobility marketing-social media

 • Στελέχη εταιρειών γραφικών τεχνών και marketing

 • Μέλη Επιμελητηρίων και Συνδέσμων

 • Στελέχη τραπεζών πληροφοριών για τις εξαγωγές

 • Στελέχη εταιρειών διοργάνωσης εκθέσεων εξωτερικού

 • Στελέχη online marketplaces

 • Στελέχη αεροπορικών εταιρειών και ταξιδιωτικών γραφείων

 

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές κάθε βραβείου θα δημοσιοποιούνται μετά την τελετή απονομής. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί.

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία Greek Exports Awards 2017, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή / και στους νικητές.

 

Νικητές

Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν την έναρξη της τελετής απονομής των Greek Exports Awards 2017, που θα πραγματοποιηθεί στη 1 Δεκεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso.

 

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία Greek Exports Awards 2017, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι οι διοργανωτές, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δημόσια κείμενα, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό / διαφημιστικό υλικό.

 

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σε σχέση με τα Greek Exports Awards 2017, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης υποψηφιοτήτων στο τηλέφωνο 210 9984 912 ή στο email: awards@ethosmedia.eu.

 

Όροι συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας που διαθέτουν εξαγωγική δραστηριότητα.

 • Μια επιχείρηση μπορεί να είναι υποψήφια προς βράβευση σε ένα ή περισσότερα βραβεία.

 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της επιχείρησης εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή.

 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός και τα ονόματα που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως υποψήφιοι (shortlist) καθώς και τα ονόματα των νικητών σε κάθε βραβείο.

 • Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση, υποψηφιότητες τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για το διαγωνισμό των Greek Exports Awards 2017.

 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, και ιδίως των διοργανωτών και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

 • Οι διοργανωτές και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Greek Exports Awards 2017 διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχοντες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.

 • Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.

 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

 

Κόστος Υποψηφιοτήτων & Συμμετοχής

 • 900 για την υποψηφιότητα στο Kορυφαίο Βραβείο της βραδιάς (Top Greek Export Company 2017)

 • 300 για την πρώτη υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση στις υπόλοιπες κατηγορίες 

 • 250 για επιπλέον (της πρώτης) υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση στις υπόλοιπες κατηγορίες 

 • 200 για κάθε επιπλέον υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση στις υπόλοιπες κατηγορίες 

Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει από 1 έως 5 υποψηφιότητες στα Greek Exports Awards 2017 δικαιούται δωρεάν μία θέση στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων.
– Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει από 6 και άνω υποψηφιότητες στα
Greek Exports Awards 2017 δικαιούται δωρεάν δύο θέσεις στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων.

Συμμετοχή στην Τελετή Απονομής

 • 120 για κάθε θέση στην τελετή απονομής των Greek Exports Awards 2017

 • 700 για ροτόντα οκτώ ατόμων στην τελετή απονομής των Greek Exports Awards 2017

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

 

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας πριν από ή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2017.

Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται για κάθε μία από τις δηλώσεις συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Μία δήλωση συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία υποβολή υποψηφιότητας σε μία από τις υποκατηγορίες βραβείων. Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία της κάθε κατηγορίας και / ή υποκατηγορίας βραβείου στην οποία / στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής.

Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της Ethos Media SA:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ : GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ : GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με φαξ στο: 210 9984 953, υπόψη της ομάδας υποστήριξης υποψηφιοτήτων ή με e-mail στη διεύθυνση: awards@ethosmedia.eu, με την επωνυμία της επιχείρηση σας, αναφέροντας το βραβείο / βραβεία για τα οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

 

Συνοδευτικό υλικό

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία της εταιρείας που υποβάλλει την υποψηφιότητα

 • Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων στην κατηγορία που υποβάλλει υποψηφιότητα (βλέπε κριτήρια αναλυτικά)

 • Σύντομη περιγραφή μέχρι 500 λέξεις (ενδέχεται να δημοσιευθεί)

Μπορείτε να στείλετε συμπληρωματικές πληροφορίες έως 10 ΜΒ σε συσκευή αποθήκευσης USB ή ανάλογη, στον κύριο Νίκο Αθανασίου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιέχονται σε αρχεία pdf, jpeg, Word ή Powerpoint. Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό αυτό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κλπ, προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείσθε όπως τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι – πέρα από συναφή με τη συμμετοχή σας – περιεκτικά και ξεκάθαρα.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού σας υλικού, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλη πλατφόρμα δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: Εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η Κριτική Επιτροπή δεν θα διαθέτει το χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας.

Σημειώνεται ότι το συνολικό πληροφοριακό υλικό και η τεκμηρίωση υποψηφιότητάς σας, έτσι όπως υποβάλλεται από εσάς τους ίδιους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των βραβείων exports.ethosawards.eu με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας του Κοινού & της Κριτικής Επιτροπής.