Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα Greek Exports Awards 2018 αποτελείται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα των εξαγωγών, καθώς και εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία.

Γαβαλάκης Δημήτρης

Γενικός Γραμματέας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών & Ιδιοκτήτης, Life Plan insurance

Γκορτζής Αντώνης

Πρόεδρος, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ) Ελλάδας και Ευρώπης

Δράκος Παναγιώτης

Πρόεδρος, Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.)

Καλαμπόκης Αλκιβιάδης

Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ)

Μακρής Αντώνιος

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λανικής Πώλησης Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.)

Μουτάφης Γρηγόρης

Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)

Ουζούνης Κωνσταντίνος

General Manager, Ethos Media S.A.

Παναγιωτοπούλου Λίτσα

Γενική Γραμματέας, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο & Co-founder και CEO, EVIA IP ltd

Ποζρικίδης Κυριάκος

Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνικός Εκθεσιακός Φορέας, ΔΕΘ – Helexpo

Σαχίνη Εύη, Δρ.

Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Φιλιόπουλος Γιώργος

Senior Advisor – ExportReady, Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Χαλεπίδης Δημήτριος

Πρόεδρος ΕΝΔΥ ΟΕΥ, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, Διευθυντής, Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Εξωτερικών

Χασάπης Παναγιώτης

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)