Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα Greek Exports Awards 2017 αποτελείται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα των εξαγωγών, καθώς και εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία.

Αθανασίου Ηλίας

Διευθύνων Σύμβουλος Enterprise Greece

Γκορτζής Αντώνης

Πρόεδρος, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ) Ελλάδας και Ευρώπης

Δράκος Παναγιώτης

Πρόεδρος, Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.)

Καλαμπόκης Αλκιβιάδης

Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ)

Κορκίδης Βασίλης

Πρόεδρος, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) & Προέδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ)

Μουτάφης Γρηγόρης

Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)

Ουζούνης Κωνσταντίνος

General Manager, Ethos Media S.A.

Παναγιωτοπούλου Λίτσα

Γενική Γραμματέας, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο & Co-founder και CEO, EVIA IP ltd

Παπακωνσταντινίδης Λεωνίδας

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Πρόεδρος της ΕΝΔΥ ΟΕΥ, Διευθυντής Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών

Σακελλαρίδη Χριστίνα

Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)

Σαχίνη Εύη, Δρ.

Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Φιλιόπουλος Γιώργος

Senior Advisor – ExportReady, Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Χασάπης Παναγιώτης

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

Χατζηθεοδοσίου Γιάννης

Πρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Mega Brokers AE