Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα Greek Exports Awards 2016 αποτελείται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα των εξαγωγών, καθώς και εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία. Τα διακεκριμένα μέλη της απαρτίζονται από τους εξής:

Γκορτζής Αντώνης

Πρόεδρος, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ) Ελλάδας και Ευρώπης

Καλαμπόκης Αλκιβιάδης

Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ)

Κολοκοτρώνης Ευάγγελος Ομ.

Γενικός Γραμματέας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΑDELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε.

Κορκίδης Βασίλης

Πρόεδρος, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) & Προέδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ)

Μακρής Αντώνιος

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λανικής Πώλησης Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.)

Μίχαλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Ουζούνης Κωνσταντίνος

General Manager, Ethos Media S.A

Παναγιωτοπούλου Λίτσα

Γενική Γραμματεύς, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο & Co-founder και CEO, EVIA IP ltd

Παπακωνσταντινίδης Λεωνίδας

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ & Πρόεδρος, Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ)

Σαμαράς Μενέλαος

Β’ Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) & Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Εξαγωγών Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ

Σαχίνη Εύη, Δρ.

Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)