Οι νικητές των Greek Exports Awards 2018

Α: SPECIAL EXPORTS AWARDS

Top Greek Export Company 2018
GOLD: ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ
SILVER: Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
SILVER: MEVGAL

Τοp Innovation in Exports
GOLD: SOFTOMOTIVE
SILVER: Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

Τιμητικό Βραβείο
ΟΑΕΠ

Β: TOP EXPORT COMPANIES

Top Export Companies
Top Industrial Export Company
GOLD: DOPPLER
GOLD: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ
GOLD: MEVGAL
GOLD: HELESI
GOLD: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
SILVER: ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ
SILVER: OLYMPIAN GREEN
SILVER: IONIKI SFOLIATA

Top Services Export Company
GOLD: GENERATION Y
SILVER: SOFTOMOTIVE
SILVER: DK MARKETING

Top Manufacturing Export Company
GOLD: Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
GOLD: SMILE COSMETICS
GOLD: COMPUTER SYSTEMS
SILVER: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
BRONZE: CRETAN MILL
BRONZE: BOTZAKIS

Top Trading Export Company
GOLD: MEDBEST
SILVER: MAJAR – ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ

Top Newly Established Export Company
BRONZE: SIBASOFT (VIOS SOFTWARE SOLUTIONS)

Γ: TOP EXPORT BRANDS

Top Branded Export Product
GOLD: OLYMPIAN GREEN
GOLD: MEVGAL
GOLD: GEROLYMATOS INTERNATIONAL
SILVER: ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

Top Branded Export Service
BRONZE: DK MARKETING

Top Export Company Brand
SILVER: OLYMPIAN GREEN
BRONZE: Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

Top Export Packaging
GOLD: OLYMPIAN GREEN
BRONZE: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΒRONZE: BAT

Δ: TOP EXPORT ASSISTANCE COMPANIES

Top Export Assistance Maritime Services
BRONZE: DYNAMARINE

Top Export Insurance Partner
GOLD: EULER HERMES HELLAS

Top Export Consultant
GOLD: WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
GOLD: GREAT GREEK EXPORTS & TRADE
GOLD: DK MARKETING