Kατηγορίες Βραβείων

Τα φετινά Greek Exports Awards περιλαμβάνουν 4 επιμέρους θεματικές ενότητες, στις οποίες θα απονεμηθούν συνολικά 19 βραβεία.

Καταληκτική Ημερομηνία: 26/11/18

Τα φετινά Greek Exports Awards περιλαμβάνουν 4 επιμέρους θεματικές ενότητες, στις οποίες θα απονεμηθούν συνολικά 19 κατηγορίες βραβείων.

A: SPECIAL EXPORTS AWARDS

Τα τέσσερα «Special Exports Awards» της κατηγορίας αφορούν τις σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς των Greek Exports Awards 2019, περιλαμβάνοντας τα εξής:

1ο: Top Greek Export Company 2019

Πρόκειται για το πιο σημαντικό βραβείο της διοργάνωσης, το οποίο αναδεικνύει την κορυφαία εξαγωγική επιχείρηση της χρονιάς.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η συνολική διείσδυση της επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά, οι δεσμοί με τον καταναλωτή, η συμβολή των εξαγωγών στα οικονομικά της αποτελέσματα και η γενικότερη πορεία της στο εγχώριο επιχειρείν.

2ο: Τop Innovation in Exports

H κατηγορία αυτή αφορά σε όλους τους κλάδους. Μια εταιρεία μπορεί να είναι υποψήφια στην κατηγορία αυτή εφόσον η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαγωγικής της διαδικασίας. Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία που αναδεικνύει την ύπαρξη νέων και δημιουργικών στρατηγικών που βοηθούν στην οικοδόμηση και τη διατήρηση της βάσης για την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

3ο: Top Export Manager of the year

Το τιμητικό βραβείο δεν ακολουθεί τα κριτήρια βράβευσης, όπως όλα τα υπόλοιπα βραβεία, αλλά απονέμεται με τα κριτήρια των Ελλήνων Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

4ο: Honorary Export Distinction

Το τιμητικό βραβείο δεν ακολουθεί τα κριτήρια βράβευσης, όπως όλα τα υπόλοιπα βραβεία, αλλά απονέμεται με τα κριτήρια των Ελλήνων Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Β: TOP EXPORT COMPANIES

Στα βραβεία της ενότητας “Top Export Companies” υποψήφιες είναι οι ίδιες οι εταιρείες και όχι τα προϊόντα τους.

Στις παρακάτω κατηγορίες βραβείων δύναται να υπάρχουν περισσότερες από μία διακριθείσα επιχείρηση, η οποία θα καταταγεί στις κατηγορίες Gold, Silver, Bronze, ανάλογα με την τελική της βαθμολογία.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις με αξιόλογη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη στρατηγική εξαγωγών. Νικήτρια αναδεικνύεται η εταιρεία με την πλέον τεκμηριωμένη στρατηγική διείσδυσης στην ευρωπαϊκή ή παγκόσμια αγορά. Η κατηγορία φιλοξενεί τις επιχειρήσεις εκείνες που, αναζητώντας διεξόδους περαιτέρω ανάπτυξης, επιδίδονται στοχευμένα στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, στις παραδοσιακές και αναδυόμενες αγορές.

Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία:

B1. Top Industrial Export Company

Βράβευση της καλύτερης βιομηχανικής μονάδας, με σημαντική διείσδυση σε ξένες αγορές. Ο βιομηχανικός τομέας στη χώρα μας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος, αποτελεί τον βασικό κορμό της οικονομίας. Το βραβείο αναδεικνύει σημαντικές και αξιόλογες επιχειρηματικές προσπάθειες. Κριτήριο σε αυτήν την κατηγορία αποτελεί η επιλογή της κορυφαίας βιομηχανίας με ξεχωριστή παρουσία στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό παγκόσμιο στερέωμα.

 B2. Top Services Export Company

Νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας αναδεικνύεται ο πιο αποτελεσματικός εξαγωγέας υπηρεσιών. Σε αυτήν την κατηγορία υποβάλλουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως π.χ. software, marketing services, logistics, συμβουλευτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.ά.

B3. Top Manufacturing Export Company

Στην κατηγορία αναδεικνύεται ο «πρωταγωνιστής» στη μεταποίηση, που αποτελεί έναν πολυποίκιλο τομέα, με σημαντικές καινοτομίες στην επεξεργασία, συσκευασία και διακίνηση-διανομή, με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατηρησιμότητα μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης. Ο ρόλος της μεταποίησης αποτελεί «διαβατήριο» για την αποτελεσματική στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας.

B4. Top Trading Export Company

Η κατηγορία αναδεικνύει την επιχείρηση με την πρότυπη, εμπορικά, πρακτική. Φιλοξενεί τις εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητα για λογαριασμό τρίτων, που μπορεί για παράδειγμα να έχουν ρόλο χονδρεμπόρου ή διανομέα. Περιλαμβάνονται επίσης συνεταιριστικές και επιχειρήσεις που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι σε αγορές του εξωτερικού, υποστηρίζοντας άμεσα μια παραγωγική μονάδα ή προϊόν.

 B5. Top Newly Established Export Company

Βράβευση της καλύτερης πρακτικής στην κατηγορία των νεοφυών επιχειρήσεων (ίδρυση τα τελευταία 5 χρόνια). Σε μια εποχή που το οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς και οι προκλήσεις για το επιχειρείν αλλάζουν σε συχνή βάση, αναδεικνύεται η σημασία του ρόλου των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η προβολή, η ανάδειξη και η επιβράβευση των εταιρειών (ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους και όχι μόνο της κατηγορίας «Τεχνολογία») που έχουν επενδύσει στο επιχειρείν.

C: TOP EXPORT BRANDS

Τέσσερις μοναδικές, επιμέρους κατηγορίες διακρίνονται στα φετινά “Top Export Brands”, φιλοξενώντας δράσεις που επιβραβεύουν τόσο το έργο του εξαγωγέα όσο και την αποτελεσματική διείσδυση του προϊόντος.

Στις παρακάτω κατηγορίες βραβείων δύναται να υπάρχουν περισσότερες από μία διακριθείσα επιχείρηση, η οποία θα καταταγεί στις κατηγορίες Gold, Silver, Bronze, ανάλογα με την τελική της βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους βραβεύσεις:

C1. Top Branded Export Product

Βράβευση του καλύτερου εμπορικού σήματος. Στην κατηγορία εξετάζονται μια σειρά από παράμετροι όπως η καινοτομία που ενσωματώνει, η αξία και το γραφιστικό περιβάλλον του σήματος, τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Ένα προϊόν είναι εξαγώγιμο όταν είναι καινοτόμο και μπορεί να δημιουργήσει σημαντική ζήτηση και οφέλη στους πελάτες του εξωτερικού.

 C2. Top Branded Export Service

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξαγωγών, η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθώς και καινοτόμα και εναλλακτικά δίκτυα που αποτελούν πολύτιμους αρωγούς στις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει εξειδικευμένα προϊόντα-υπηρεσίες, όπως π.χ. τραπεζικά, ασφαλιστικά, logistics, ανάπτυξης λογισμικού, χρηματοοικονομικά και προώθησης εξαγωγών κ.ά.

 C3. Top Export Company Brand

Στην κατηγορία “Top Export Company Brand” νικητής αναδεικνύεται το εταιρικό brand που επιδεικνύει διαπιστωμένα υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, αναγνωρισιμότητας και αξιόλογης διεθνούς διείσδυσης. Η κατηγορία επιβραβεύει την πρακτική του ορθά δομημένου εταιρικού σήματος, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά.

 C4. Top Export Packaging

Στην κατηγορία βραβεύεται η ελκυστικότερη συσκευασία, μέσα από μια σειρά κριτηρίων όπως εργονομία, καινοτομία, καλαισθησία, αποδοχή από τους καταναλωτές, με κύριο γνώμονα τον βαθμό διείσδυσης του προϊόντος στις επιμέρους αγορές. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή της εξαγωγής κάποιου προϊόντος συνοδεύεται και από αναγκαίες τροποποιήσεις στο ίδιο το προϊόν. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει τις προϋποθέσεις σωστού σχεδιασμού (design), μελετημένης συσκευασίας και πιστοποίησης (προϊόντος και υλικών συσκευασίας).

D: TOP EXPORT ASSISTANCE COMPANIES

Πέρα από τις εξαγωγικές εταιρίες, τα Greek Exports Awards θέλουν να αναδείξουν και τις άριστες εταιρίες υποβοήθησης των εξαγωγών. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των εταιριών υποβοήθησης βοηθούν τα μέγιστα στην επιτυχία των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Στις παρακάτω κατηγορίες βραβείων δύναται να υπάρχουν περισσότερες από μία διακριθείσα επιχείρηση, η οποία θα καταταγεί στις κατηγορίες Gold, Silver, Bronze, ανάλογα με την τελική της βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους βραβεύσεις:

D1. Top Export Assistance Application/IT system

Οι υποψήφιοι σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι εταιρίες ανάπτυξης λογισμικών ή εφαρμογών, οι οποίες βοηθούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ή την εξαγωγική διαδικασία.

Αξιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών, το added value, το οποίο παρέχουν στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και η καινοτομική διάσταση.

D2. Top Export Assistance Maritime Services

H κατηγορία αυτή αφορά κυρίως σε ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν στο ναυτιλιακό κλάδο π.χ. brokers, υπηρεσίες λιμανιού κτλ. Η γρήγορη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά, το μεγαλύτερο δυνατό γεωγραφικό εύρος αγορών, οι ανταγωνιστικοί ναύλοι, είναι από τα βασικότερα κριτήρια βράβευσης της κατηγορίας.

D3. Top Export International Logistics & Transportation

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εταιρείες διεθνών μεταφορών, logistics και cargo. Η βράβευση θα γίνει στην καλύτερη μεταφορική-αποθηκευτική εταιρεία που υποστηρίζει τις εξαγωγές. Η ταχύτητα, η ποιότητα των μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών, οι έξτρα παροχές και οι ανταγωνιστικές τιμές είναι μερικά από τα κριτήρια της βράβευσης.

 D4. Top Export Banking Partner

Οι υποψήφιοι είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν εργαλεία χρηματοδότησης της διεθνούς δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ή εργαλεία υποβοήθησης των ελλήνων εξαγωγέων. Θα βραβευθεί το ίδρυμα που έχει αποδεδειγμένα σταθεί δίπλα στους εξαγωγείς με την παροχή αυξημένων χορηγήσεων, εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

 D5. Top Export Insurance Partner

Οι υποψήφιοι είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία διαθέτουν υπηρεσίες υποβοήθησης των εξαγωγών όπως π.χ.  ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, ανάκλησης προϊόντων, αστικής ευθύνης εξωτερικού και καλύψεις κινδύνου σε ξένα κράτη. Η συμβολή της ασφάλισης προϊόντων αλλά και των εξαγωγικών πιστώσεων,  στην προσπάθεια διεθνοποίησης των ελληνικών εταιρειών είναι χιλιοειπωμένη και αυταπόδεικτη.  Θα βραβευθεί η ασφαλιστική εταιρεία η οποία προσφέρει τα ελκυστικότερα ασφαλιστικά εξαγωγικά πακέτα στις επιχειρήσεις.

 D6. Top Export Consultant

Ο ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μία εταιρεία που θέλει να γίνει εξαγωγική ενδεχομένως να είναι και ο πιο κρίσιμος για το αν το εγχείρημα θα είναι επιτυχημένο. Η συμβουλευτική εταιρεία πρέπει επί της ουσίας να σχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια της εξαγωγικής προσπάθειας από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα λάθος της μπορεί να καταδικάσει την επιχείρηση-πελάτη της.

Καταληκτική Ημ/νια υποβολών: 21/11/2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Α. SPECIAL EXPORTS AWARDS Β. TOP EXPORT COMPANIES C. TOP EXPORT BRANDS D. TOP EXPORT ASSISTANCE COMPANIES
1ο Ειδικό Βραβείο:
Top Greek Export Company 2019
Top Industrial Export Company Top Branded Export Product Top Export Assistance Application/IT system
Top Services Export Company Top Branded Export Service Top Export Assistance Maritime Services
2ο Ειδικό Βραβείο:
Top Innovation in Exports
Top Manufacturing Export Company Top Export Company Brand Top Export International Logistics & Transportation
Top Trading Export Company Top Export Packaging Top Export Banking Partner
3ο Ειδικό Βραβείο:
Top Export Manager of the year (Τιμητικό βραβείο/Απονέμεται απο στέλεχος ΕΝΔΥ ΟΕΥ)
Top Newly Established Export Company Top Export Insurance Partner
Top Export Consultant
4ο Ειδικό Βραβείο:
Honorary Export Distinction (Τιμητικό βραβείο/Απονέμεται απο στέλεχος ΕΝΔΥ ΟΕΥ)